Przejdź do treści

O festiwalu

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą odbywa się każdego roku – zorganizowano już XV edycji. Są one organizowane regularnie od 2005 roku i mają popularyzować wiedzę o średniowieczu i służyć refleksji oraz przypomnieniu najlepszych czasów tej miejscowości. Program każdej edycji obejmuje liczne i oryginalne atrakcje kulturalne oraz edukacyjne – można zobaczyć tradycję w nowoczesnej oprawie.

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej organizowany jest przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i lokalnych partnerów. W zrekonstruowanym słowiańskim grodzie można spotkać m.in. średniowiecznych kupców, wędrownych rzemieślników oraz wojowników i średniowiecznych pielgrzymów. 

Najważniejsza z lokalnych imprez 

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą to jedna z najważniejszych lokalnych imprez – historyczna, społeczna i kulturowa impreza trwa dwa dni i przyciąga swoim niezwykłym charakterem. Jest też ważną okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi i rozmowy wśród zabytków i malowniczej przyrody. Festiwal odbywa się przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, gdzie w 2006 roku stanęła rekonstrukcja grodu wczesnośredniowiecznego, a także w klasztorze pocysterskim.

Różnorodny program festiwalu

Podczas corocznej imprezy odbywają się m.in. spotkania z ciekawymi osobowościami, a także wykłady popularno-naukowe, pokazy walk średniowiecznych, inscenizacje historyczne, zajęcia i konkursy dla dzieci, wystawy archeologiczne i prezentacje dawnych rzemiosł, a także koncerty muzyki dawnej i słowiańskiej. Organizowane jest też wspólne zwiedzanie klasztoru, a z biegiem kolejnych edycji program został urozmaicony o spektakle teatralne, seanse filmowe, wycieczki edukacyjne i pikniki naukowe.

Nagrody i publikacje na temat festiwalu

Pierwsza i druga edycja festiwalu wzbudziła duże zainteresowanie i uznanie – I Festiwal otrzymał wyróżnienie w Konkursie Na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku „Izabella 2005″ w kategorii „Edukacja”, a II Festiwal zdobył I nagrodę w V edycji konkursu „Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej w Wielkopolsce”. 

III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie został laureatem konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku 2007 w Wielkopolsce – Izabella” i otrzymał nagrodę w kategorii „Działalność Edukacyjna, Promocyjna i Marketingowa”.