XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Ląd i okolice
     Ląd i okoliceWielka historia ziemi słupeckiej pozostawiła po sobie szereg cennych pamiątek, które do dziś zachwycają jej mieszkańców oraz licznych gości. Grodziska, kościoły, klasztory, dwory i pałace, a także drewniane wiatraki stanowią nie tylko ciekawe urozmaicenie krajobrazu tej krainy, ale przyciągając nas swym pięknem, skłaniając jednocześnie do zadumy i refleksji.


W naszym regionie występują pozostałości kilku dawnych warowni. Do najstarszych możemy zaliczyć grodziska w Słupcy i Modlicy. Powstały one w początkach epoki żelaza (około 700­400 r. p.n.e.), w czasach rozwoju kultury łużyckiej.


Cystersi pojawili się na ziemi słupeckiej w XII wieku. Sprowadzeni przez księcia wielkopolskiego Mieszka III Starego, osiedlili się w Lądzie, nieopodal tutejszego grodu. Założony przez nich klasztor
z czasem zyskał duże znaczenie i przez kilkaset lat odgrywał ważną rolę w życiu religijnym, kulturalnym i gospodarczym lokalnej społeczności.


Drugim, obok Lądu, ważnym ośrodkiem stymulującym rozwój osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego na ziemi nadwarciańskiej była rezydencja biskupów poznańskich w Ciążeniu. Prawdopodobnie istniała już w XIII wieku. W następnych stuleciach wielokrotnie zmieniała swoją formę. Obecny pałac, stanowiący siedzibę Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im.


Nasza ziemia zachwyca pięknymi zabytkowymi kościółkami drewnianymi, stanowiącymi świadectwo rozwoju kultury chrześcijańskiej i bogatych dziejów regionu.


Pierwszymi przykładami świątyń murowanych na naszej ziemi są kościoły grodowe w Lądzie, wzmiankowane w falsyfikacie dokumentu z 1236 roku.


Dworki i pałace są wdzięcznym celem wypraw turystycznych. Wiele takich obiektów znajduje się również na naszej ziemi. Do szczególnie pięknych, poza omówionym już Ciążeniem, należy zaliczyć rezydencje w Charbinie, Giewartowie, Mieczownicy, Paruszewie, Słowikowie i Unii.


Nasza ziemia była często odwiedzana przez władców Polski. Początkowo ściągali do Lądu, który spełniał ważną rolę  w systemie grodowym państwa piastowskiego. W XII wieku Mieszko III Stary sprowadził tu cystersów.


Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Lądek w ramach programu „Odnowa wsi oraz rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego” w Lądzie nad Wartą powstała rekonstrukcja grodu sprzed ponad 1000 lat. Gród słowiański w Lądzie zajmuje obecnie plac o średnicy 40 m, otoczony częściowo palisadą z wałem ziemnym, licowanym od zewnątrz płaszczem z kamieni polnych.


Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał rozporządzeniem Wojewody Konińskiego w 1995 roku. Utworzony został  w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków,
a także zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych. Park obejmuje 13 428 ha powierzchni w obrębie gmin Lądek, Pyzdry, Rzgów i Zagórów.


Powidzki Park Krajobrazowy powstał na mocy rozporządzenia Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Powierzchnia Parku wynosi 24 600 ha w obrębie gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Położony jest w obrębie Powidzko­ Bieniszewskiego  Obszaru Krajobrazu Chronionego.     czytan : 19587