XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Ląd i okolice BISKUPI POZNAŃSCY ICH REZYDENCJA W CIĄŻENIU ORAZ MIASTO W SŁUPCY
     BISKUPI POZNAŃSCY ICH REZYDENCJA W CIĄŻENIU ORAZ MIASTO W SŁUPCY
Drugim, obok Lądu, ważnym ośrodkiem stymulującym rozwój osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego na ziemi nadwarciańskiej była rezydencja biskupów poznańskich w Ciążeniu. Prawdopodobnie istniała już w XIII wieku. W następnych stuleciach wielokrotnie zmieniała swoją formę. Obecny pałac, stanowiący siedzibę Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstał w latach 1758­1768 oraz 1794­1818, z inicjatywy biskupów Teodora Czartoryskiego oraz Ignacego Raczyńskiego. Można go uznać za piękny przykład architektury rokokowej. Zachwyca także urocze położenie nad urwistym brzegiem Warty, w otoczeniu wspaniałego parku z XVIII wieku. Wielką atrakcją pałacu jest bogaty zbiór starodruków masońskich, uważany za największą tego typu kolekcję w Europie. Obok dawnego zespołu rezydencjonalnego biskupów poznańskich, warto zwiedzić kościół parafialny, przebudowany w stylu barokowym przez biskupa Teodora Czartoryskiego w 1760 roku. We wnętrzu świątyni uwagę przykuwa gotycka kropielnica. Stojąca obok kościoła plebania pochodzi z XVIII wieku.

Ciążeń należał do ulubionych rezydencji biskupów poznańskich. Był siedzibą klucza tutejszych dóbr ziemskich, obejmujących Drążna, Dziedzice, Gałęzewo, Gółkowo, Kąty, Kosewo, Kotunię, Marcewo, Młodojewo, Policko, Skarboszewo, Ślesin, Słupcę, Samarzewo, Uścięcin, Wierzbocice i Wólkę. W 1504 roku uzyskał nawet przywilej lokacji miasta na prawie magdeburskim, jednak ta nie doszła do skutku. Ale biskupi poznańscy posiadali na tym terenie wspaniale rozwijające się miasto, założone między 1282 a 1290 rokiem. Była nim Słupca, stanowiąca obecnie siedzibę samorządowych władz powiatowych. W XIV wieku została otoczona murami obronnymi, których fragmenty są jeszcze widoczne w dwóch miejscach. W mieście zachował się również kościół gotycki pw. św. Wawrzyńca oraz prawdziwa perełka drewnianej architektury sakralnej – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Leonarda. Pierwszy z nich zachwyca umieszczonym na tzw. belce tęczowej gotyckim krucyfiksem z około 1400­1420 roku, rzeźbą Matki Bolesnej, gotycką chrzcielnicą oraz renesansowym tronem biskupim. Warto też wspomnieć, że w 1998 roku odnaleziono w tym kościele najstarszy mechanizm zegarowy w Polsce, którego miniaturkę podziwiać można w słupeckim Muzeum Regionalnym. Wspomniany już kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Leonarda zbudowany został w XVI wieku. Jego wnętrze zachwyca piękną renesansową polichromią. W barokowym ołtarzu znajduje się słynący łaskami gotycki krucyfiks pochodzący z około 1500 roku. Warto też zatrzymać się przy kamiennej kropielnicy z 1521 roku.

Ważnym punktem, którego nie wolno pominąć podczas zwiedzania miasta, jest Muzeum Regionalne, założone w 1975 roku z inicjatywy wielkiego miłośnika ziemi słupeckiej Wojciecha Sypniewskiego. Zasadniczą część zbiorów stanowią zabytki archeologiczne i etnograficzne oraz liczne dokumenty i przedmioty związane z dziejami miasta i regionu oraz losami ich dawnych mieszkańców.

     czytan : 4199