XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Ląd i okolice ZABYTKOWE KOŚCIOŁY MUROWANE
     ZABYTKOWE KOŚCIOŁY MUROWANE
Pierwszymi przykładami świątyń murowanych na naszej ziemi są kościoły grodowe w Lądzie, wzmiankowane w falsyfikacie dokumentu z 1236 roku.
Niestety, wspomniane obiekty nie zachowały się, a ich skromne pozostałości zostały odkryte
w XX wieku podczas wykopalisk przeprowadzonych przez naukowców z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Oprócz omówionych wyżej kościołów w Lądzie, Lądku, Zagórowie, Ciążeniu i Słupcy, warto zobaczyć piękne obiekty w Cieninie Kościelnym, Giewartowie, Skarboszewie, Strzałkowie i Szemborowie. Jakkolwiek budowle te w obecnym kształcie pochodzą z XVIII­XX wieku, to jednak często były wznoszone w miejscu starszych świątyń, nierzadko o średniowiecznej metryce.

     czytan : 3609