XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Ląd i okolice KRÓLEWSKIE PAMIĄTKI
     KRÓLEWSKIE PAMIĄTKI
Nasza ziemia była często odwiedzana przez władców Polski. Początkowo ściągali do Lądu, który spełniał ważną rolę  w systemie grodowym państwa piastowskiego. W XII wieku Mieszko III Stary sprowadził tu cystersów.
Założony nieopodal grodu klasztor pozostawał przedmiotem troski panujących. Znajdowali tu zawsze gościnę – w jego murach zatrzymywali się Przemysł I, Bolesław Pobożny, Kazimierz Kujawski, Przemysł II, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło

i Kazimierz Jagiellończyk. Sam Ląd był obiektem zaciekłych walk prowadzonych w XIII wieku między Kazimierzem Kujawskim a Bolesławem Pobożnym.

Innym miejscem odwiedzanym przez władców był Dłusk. Z wystawianych w tej miejscowości dokumentów wiadomo, że bywał tam Przemysł I, Bolesław Pobożny
i Przemysł II. Przypuszcza się, że w Dłusku funkcjonował gródek książęcy, ale jego śladów dotąd nie odkryto. Nieopodal Dłuska, przed 1257 rokiem powstało miasto Pyzdry. Pozostając własnością książęcą, a następnie królewską, ośrodek ten pełnił ważne funkcje administracyjne i gospodarcze. Praktycznie aż do rozbiorów Polski był najważniejszym miastem naszego regionu. Szczególną opieką otaczali go Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
i Władysław Jagiełło. Z czasów jego świetności zachował się kościół farny Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, klasztor pofranciszkański z kościołem pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, pozostałości zamku królewskiego z XIV wieku oraz fragmentów murów miejskich. Prócz wymienionych zabytków, znajdziemy tu szereg innych ciekawych obiektów związanych już z późniejszymi dziejami miasta (np. dom podcieniowy z XVIII wieku).

Wielu naszych władców gościło też
w rezydencji biskupów poznańskich
w Ciążeniu. Z zachowanych przekazów wiadomo, że przyjeżdżali tu Przemysł II, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
i Kazimierz Jagiellończyk.

Liczne ślady pobytu książąt i królów polskich świadczą, że region ten był obiektem żywego zainteresowania wybitnych postaci i bohaterów naszej historii. Jego dzieje są bowiem niezwykłe, tak jak niezwykłe są jego zabytki.


     czytan : 3223