XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Ląd i okolice Gród słowiański w Lądzie nad Wartą
     Gród słowiański w Lądzie nad Wartą
Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Lądek w ramach programu „Odnowa wsi oraz rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego” w Lądzie nad Wartą powstała rekonstrukcja grodu sprzed ponad 1000 lat. Gród słowiański w Lądzie zajmuje obecnie plac o średnicy 40 m, otoczony częściowo palisadą z wałem ziemnym, licowanym od zewnątrz płaszczem z kamieni polnych.
Do wnętrza prowadzi brama, umieszczona pod wieżą. Zabudowę obiektu tworzą trzy chaty zrębowe, jedna chata o plecionkowej konstrukcji ścian oraz budynek wzorowany na wczesnośredniowiecznej świątyni słowiańskiej z Gross Raden w Meklemburgii. Mimo swej eklektyczności, gród zachowuje szereg walorów dydaktycznych. Gród w Lądzie ma swoją drużynę wojów – w 2005 roku powstała Drużyna Słowiańska WARCIANIE skupiająca pasjonatów historii w różnym wieku. Kontakt drużyna WARCIANIE – Krzysztof Stachurski, e­mail: bkskrzysztof@wp.pl, tel. 691 495 727, Piotr Pawlak 504 605 429


     czytan : 7232