XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna O festiwalu VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą 12-13 czerwca 2010
     VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą 12-13 czerwca 2010
„Misje, kościoły i klasztory”


„MISJE, KOŚCIOŁY I KLASZTORY”.

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT VI FESTIWALU KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ I CYSTERSKIEJ W LĄDZIE NAD WARTĄ

12-13 czerwca 2010 roku

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, a w dwa lata później, w 968 roku, do państwa piastowskiego przybył biskup Jordan z zadaniem nawrócenia jego mieszkańców na wiarę Chrystusową. Misja nie była łatwa;  z jednej strony człowiek wychowany w kulturze zachodnioeuropejskiej, z drugiej zaś tłumy ludzi kultywujących tradycje swoich przodków i podejrzliwie spoglądających na obcą im religię...

 
 
 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

abalienatus

bitwa1

bitwa2

bitwa3

bitwa4

bitwa5

bitwa6

bitwa7

bitwa8

bitwa9

bitwa10

bitwa11

inscenizacja wiecu1

inscenizacja wiecu2

inscenizacje1

inscenizacje2

inscenizacje3

inscenizacje4

inscenizacje5

jar

lądziądko1

lądziądko2

lądziądko3

lądziądko4

otwarcie festiwalu

piknik naukowy1

piknik naukowy2

piknik naukowy3

prasa gutenberga

wykład1

wykład2

wystawa1

wystawa2

wystawa3

wystawa4

wystawa-klasztor1

wystawa-klasztor2

wystawa-klasztor3

zbiórka dla powodzian

zgagafari1

zgagafari2
     czytan : 7256