XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Aktualności Spotkanie przedfestiwalowe
     Spotkanie przedfestiwalowe
Po kilku „nieformalnych” (acz równie ważnych, bo koncepcyjnych) spotkaniach organizatorów kolejnej IX edycji Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie, 25 marca doszło do spotkania oficjalnego – na Sali Herbowej, w obecności szerokiego gremium odpowiedzialnych za różne elementy „festiwalowej układanki”. Poza pracownikami ze Starostwa Słupeckiego, debatowali archeolodzy z zaprzyjaźnionego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przedstawiciele gminy Lądek oraz p. Mirosław Słowiński, p. Krzysztof Stachurski, ks. ekonom z Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie i osoby delegowane z lokalnych stowarzyszeń.

Do twórczych ustaleń zaprosił zebranych gospodarz miejsca, p. starosta Mariusz Roga.

Zaplanowane szczegóły dotyczące edycji 2013 r., nazwanej „Wioski i parafie”, omówił wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, p. Michał Brzostowicz. Wyjaśnił symbolikę treści, pokazał na przykładzie programu festiwalowego, które punkty są niezmienne, które zaś stanowią osobliwą nowość. Ponieważ tegoroczne „forum lokalne” jest takim novum, o wyjaśnienie istoty rzeczy prosił p. Jacka Wrzesińskiego, moderatora w tym aspekcie. Inicjatywa p.Wrzesińskiego wywołała dyskusję a w związku z tym  pojawiły się cenne sugestie do uwzględnienia przez organizatorów lokalnego forum.

Najbardziej konkretną czynnością podczas spotkania był przydział czynności dla poszczególnych osób i grup odpowiedzialnych za przebieg tego rokrocznie największego powiatowego wydarzenia promującego powiatowa kulturę, zaplanowanego tym razem na 8-9 czerwca. Tu prym dzierżyła kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji, p. Joanna Słowińska. Ona także musiała podjąć rozmowę ze współorganizatorami na temat kosztów jednostkowych i przypuszczalnie całkowitych festiwalu.

Kolejne spotkanie odbędzie się „w terenie”, 15 maja. Zwyczajem bowiem stało się, że tzw. wizja lokalna, dokonana przez organizatorów, upewnia, że wszystko do kolejnej edycji festiwalu jest gotowe.
1

2

3

4

5
     czytan : 2770