XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Aktualności Edukacja w Lądzie
     Edukacja w Lądzie-piknik naukowy „Codzienność średniowiecza”

-prezentacja multimedialna „Wsi wiele, a pleban jeden”

-wycieczka na „Rydlową Górę”

-zwiedzanie klasztoru

-4 bloki zabaw edukacyjnych dla dzieci

-gra edukacyjna dla młodzieży

     czytan : 2738