XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Aktualności Festiwalowej układanki...
     Festiwalowej układanki...
Mimo że tegoroczny Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą odbędzie się dopiero za 80 dni, najwyższa już pora, by zwierać organizacyjne szyki. Dlatego też na zaproszenie, wystosowane przez Starostę Słupeckiego do wszystkich współorganizatorów, by spotkać się 12 marca w Sali Herbowej Starostwa i rozmawiać o programie oraz niezbędnej logistyce tego rokrocznie najważniejszego promocyjnego wydarzenia, zostało przyjęte przez odpowiedzialne gremia.

W roli moderatora i merytorycznego guru wystąpił, jak zawsze, p. Michał Brzostowicz, dyr. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Z zaprezentowanej projekcji na temat „Targów, jarmarków i odpustów” (to tytuł tegorocznej edycji) wynika, że mimo niezbyt imponujących funduszy, przeznaczonych z budżetu na festiwalowe atrakcje, niewątpliwie impreza nie straci na swojej renomie. Dwa dni – 31 maja i 1 czerwca – zapowiadają się niezwykle ciekawe w swej różnorodności.

Z kolei kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji, p. Joanna Słowińska, wzięła na swoje barki ciężar detalicznego dopracowania zadań, tak, by festiwalowi goście mogli czuć się komfortowo i bezpieczni. To ona „rozdawała” role poszczególnym osobom, stanowiącym silną grupę współorganizatorów.

Kolejne, terenowe już spotkanie, dotyczące jubileuszowej, bo już dziesiątej edycji festiwalu, odbędzie się 12 maja w Lądzie.
1

2

3

4

5
     czytan : 2154