XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Aktualności Wizja lokalna przed jubileuszową edycją Festiwalu w Lądzie.
     Wizja lokalna przed jubileuszową edycją Festiwalu w Lądzie.
Ostatnie już ustalenia organizatorów X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie zapadły 12 maja, podczas wizji lokalnej.


Do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie przyjechali wszyscy współorganizatorzy tej powiatowej, sztandarowej imprezy promocyjnej. Spotkanie odbyło się w obecności starosty i pracowników Starostwa Powiatowego, od lat czuwających nad przebiegiem festiwalu, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, na czele z dyr. Michałem Brzostowiczem, wójt gminy Lądek, lądzkich salezjanów pod egidą ks. rektora oraz przedstawicieli ośrodków i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury lokalnej.
Podczas spotkania zweryfikowano dane na temat stanu przygotowań, udano się na teren grodu i podgrodzia, a także do klasztoru.

Pozostaje zatem niecierpliwe odliczanie do dni festiwalowych 31 maja i 1 czerwca, gdzie po raz dziesiąty spotkamy się w Lądzie nad Wartą! To dobra okazja do świętowania. Będą wykłady popularno-naukowe, wystawy, prezentacje multimedialne, zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pokazy walk, spektakle teatralne, inscenizacje historyczne i koncerty. Będą wojowie i rycerze, kupcy i rzemieślnicy, artyści, naukowcy i muzealnicy, słowem ludzie z bliższych i dalszych stron.
1

2

3

4

5

6
     czytan : 2047