XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Aktualności Spotkanie organizacyjne
     Spotkanie organizacyjne
Przygotowania do XI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą idą pełną parą. 21 maja, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odbyło się spotkanie organizatorów festiwalu z wszystkimi podmiotami i osobami zaangażowanymi w jego przygotowanie.

W spotkaniu uczestniczyli, m.in. starosta Mariusz Roga, pracownicy powiatowego Wydziału Promocji, kierownictwo i pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, władze i pracownicy Urzędu Gminy Lądek, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie, Stowarzyszenia Archeologów Polskich, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Starosta słupecki Mariusz Roga witając wszystkich uczestników roboczego spotkania podkreślił, iż program jedenastego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie, jak zazwyczaj, jest niezwykle bogaty i ciekawy, obejmujący wszystkie dziedziny będące od dekady cechą festiwalu. – Zapraszamy wszystkich, którzy już festiwal znają, ale także i nowych gości. Festiwal jest wyzwaniem również dla społeczności lokalnej do współorganizowania i przyjmowania gości. Zachęcam mieszkańców Lądu i okolic do integracji i wspólnego przeżywania dwóch festiwalowych dni – mówił starosta.

Podczas spotkania przedyskutowano harmonogram festiwalu, omówiono wszelkie szczegóły, także w plenerze przy grodzie, na którym ząb czasu odcisnął piętno.

Starosta mówił o złym stanie technicznym grodu i problemach z tym związanymi. Jest potrzeba szybkiej naprawy grodu, jednak wygaśnięcie umowy-porozumienia do dysponowania tą szczególną nieruchomością zdecydowanie utrudnia konieczne działania. – Brak porozumienia pomiędzy dwoma instytucjami o jeden obiekt – podległy pod Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki w Poznaniu – trwa już ponad 3 lata. W związku z tym jako sygnatariusze tegoż porozumienia nie mamy prawa do dysponowania tą nieruchomością. Trzeba pozyskać środki finansowe – a z nowym wójtem Miętkiewiczem mieliśmy pomysł na to, jak gmina mogłaby pozyskać pieniądze z programu Wielkopolska Wieś Pięknieje, czy z Leadera. Niestety nikt z nas tych pieniędzy nie otrzyma bo nie możemy dysponować tą nieruchomością. Jesteśmy po rozmowach w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim, i w tej chwili stoimy w takim punkcie, że uznaliśmy iż większe możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych leżą po stronie gminy a nie powiatu. Dlatego też Gmina Lądek wystała do samorządu województwa wielkopolskiego wniosek, aby to właśnie na gminę scedowano prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest gród i pobliski teren. Decyzja w tym temacie zapadanie dopiero w lipcu. Nie naciskamy, bo to i tak już teraz nic nie zmieni. Proces aplikowania o środki chwilę potrwa. Dlatego też tegoroczna edycja festiwalu będzie odbywać się przy ograniczonym dostępie do grodu. Gród będzie dostępny dla festiwalowych gości, jednak z ograniczeniami.

Nie mogło zabraknąć głosu w sprawie festiwalu głównego współpartnera. Dr Michał Brzostowicz dyr. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu omówił tematykę tegorocznego festiwalu „Rzeki i ludzie”, zaznaczając iż nie zmieni się dotychczasowa formuła festiwalu, czyli powstanie obóz historyczny przy grodzie, niezmienna będzie także cześć edukacyjna i wystawiennicza oraz wykłady w klasztorze i ośrodku. Podkreślił, iż w związku z tegoroczną tematyką rozbudowana zostanie część wykładów. – Temat tegorocznego festiwalu jest tak głęboki i szeroki jak sama rzeka, która w tytule występuje. Po raz pierwszy zrobiliśmy odstępstwo od naszej reguły, w  sensie merytorycznym, że wykraczamy poza okres średniowiecza i ukazujemy rzekę jak była odbierana w czasach starożytnych i późniejszych. To przekłada się zarówno w wykładach, jak i w działaniach edukacyjnych, organizowanych przez p. Małgorzatę Żukowską-Kierzek. Będziemy uświadamiać jak rola rzeki się zmieniła – jak Warta w Lądzie, która kiedyś była czynnikiem niezbędnym do życia, a teraz kiedy człowiek się od niej odwrócił. Z jednej strony cieszy fakt, iż są nietknięte tereny nadwarciańskie, ale z drugiej szkoda życia, które nad rzeką zamarło.

Organizatorzy podkreślają, iż „drzwi festiwalu” są otwarte dla wszystkich – dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.

 

Ląd zaprasza 6 i 7 czerwca.

W PROGRAMIE:

- ZABAWY I GRY EDUKACYJNE DLA DZIECI,

- WARSZTATY RZEMIEŚLINIKÓW, KRAMÓW KUPIECKICH,

- BITWA O GRÓD W LADZIE,

- POKAZY WALK ŚREDNIOWIECZNYCH,

- WYKŁADY POPULARNO-NAUKOWE,

- ZWIEDZANIE KLASZTORU W LADZIE,

- KONCERTY MUZYKI DAWNEJ ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI!
1

2

3

4

5

6
     czytan : 1195