Przejdź do treści

Warto odwiedzić

Grodziska. W regionie znajdują się pozostałości dawnych warowni – najstarsze są grodziska w Słupcy i Modlicy, które pochodzą z początku epoki żelaza (około 700­400 r. p.n.e.), w czasach rozwoju kultury łużyckiej.

Zabytki cysterskie. Cystersi są obecni na ziemi słupeckiej od XII wieku za sprawą księcia wielkopolskiego Mieszka III Starego. Zamieszkali wtedy w Lądzie, niedaleko grodu, gdzie założyli klasztor – z biegiem lat zyskał on duże znaczenie i pełnił ważną rolę w życiu religijnym, kulturalnym i gospodarczym lokalnej społeczności przez kilkaset lat.

Biskupi poznańscy – ich rezydencja w Ciążeniu oraz miasto w Słupcy. Poza Lądem ważną rolę pełniła także rezydencja biskupów poznańskich w Ciążeniu. Był to ważny ośrodek stymulujący rozwój osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego na ziemi nadwarciańskiej. Prawdopodobnie pochodzi z XIII wieku, ale w kolejnych stuleciach była wiele razy remontowana. Obecnie pałac jest siedzibą Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Słupca to miasto w województwie wielkopolskim, leżące na Równinie Wrzesińskiej, siedziba gminy Słupca i powiatu słupeckiego, a także miasto biskupstwa poznańskiego.

Zabytkowe kościoły drewniane. Region ten zachwyca zabytkowymi kościółkami drewnianymi, które są symbolem rozwoju kultury chrześcijańskiej i ważnej historii.

Zabytkowe kościoły murowane. Pierwszymi na tych ziemiach kościołami murowanymi były budowle w Lądzie, o których można znaleźć wzmiankę w falsyfikacie dokumentu z 1236 roku.

Dworki i pałace. Częstym celem wycieczek turystów są dworki i pałace, których w tym regionie nie brakuje. Za wyjątkowe uznaje się między innymi rezydencję w Ciążeniu, ale także rezydencje w Giewartowie, Paruszewie, Mieczownicy, Charbinie, Słowikowie czy Unii.

Królewskie pamiątki. Tereny te często odwiedzali władcy Polski – najpierw przybywali przede wszystkim do Lądu, który pełnił istotną rolę w systemie grodowym państwa piastowskiego. W XII wieku Mieszko III Stary sprowadził tu cystersów.

Gród słowiański w Lądzie nad Wartą. W ramach programu „Odnowa wsi oraz rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego” gmina Lądek pozyskała środki, które przeznaczyła na rekonstrukcję grodu sprzed ponad 1000 lat. Dzięki nim w Lądzie nad Wartą powstał gród słowiański, który zajmuje plac o średnicy 40 m.

Nadwarciański Park Krajobrazowy. Powierzchnia parku wynosi 24 600 ha – teren ten znajduje się na terenie gmin – Kleczew, Powidz, Orchowo, Słupca, Ostrowite, Witkowo i Wilczyn. Powidzki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Powidzko­Bieniszewskiego  Obszaru Krajobrazu Chronionego i powstał na mocy rozporządzenia Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.