Przejdź do treści

Ląd – podstawowe informacje

Ląd to wieś położona w województwie wielkopolskim, w gminie Lądek, nad Wartą. Jej nazwy historyczne to Lenda i Lend. Znajduje się w niej siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego, poza tym wieś leży na trasie szlaku cysterskiego. Każdego roku, na przełomie maja i czerwca, odbywa się tu jedna z najważniejszych imprez w okolicy – Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej.

Do Krajowej Ewidencji Zabytków wpisane są obiekty: opactwo Cystersów w Lądzie – zespół klasztorny cystersów, obecnie salezjanów – oraz zespół dworski w Lądzie z poł. XIX (dwór i park z wieloma pomnikami przyrody). W dworku znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Ląd włączono w europejskie szlaki kulturowe – Szlak cysterski oraz Drogę św. Jakuba, a w 2009 r. zespół dawnego opactwa cystersów został uznany za Pomnik Historii.